>> Tarieven/vergoedingen


De tarieven voor fysiotherapie zijn in principe vrij sinds 2005. Per jaar worden echter in onze contracten met de zorgverzekeraars tariefafspraken gemaakt, waarbij kleine verschillen zijn per zorgverzekeraar.
Onderstaande prijslijst geldt voor niet fysiotherapie verzekerde patiënten en voor patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten.

Tarieven per 1 januari 2020

Zitting€ 32,00
Zitting bekkenfysiotherapie€ 47,00
Zitting oedeemtherapie€ 47,00
Zitting manuele therapie€ 47,00

Langere zitting voor patiënten met complexe en/of Meervoudige zorgvragen€ 47,00
Telefonische zitting€ 12,00
Screening€ 15,00
Intake en onderzoek na screening€ 33,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 48,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 55,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in inrichting€ 15,00

Niet nagekomen afspraak bekkenfysio-, oedeem- en manuele therapie€ 47,00
Niet nagekomen afspraak algemene fysiotherapie€ 32,00

Rapportage€ 45,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 51,00

NB: Prijslijst voor niet- verzekerde patiënten en voor patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met ons heeft gesloten