>> Therapievormen / Bekkenfysiotherapie


Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de algemene fysiotherapie. De therapie richt zich op klachten binnen het gehele buik- en bekkengebied
Zoals:

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen be´nvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en omgekeerd.

Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen en/of ontlasten, soms na meerdere blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperatie. .

Ook bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten worden gezien door verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren, soms veroorzaakt door een niet optimale zindelijkheidstraining.

Hoewel minder algemeen bekend, komen ook bij mannen problemen voor die samenhangen met een niet optimale bekkenbodemfunctie.

Bij een gezonde zwangere heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie; het voorkomen van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen.

Door de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te leren gebruiken en houding en beweging op de juiste manier aan te leren, kunnen veel klachten worden voorkomen.

Wat doet een bekkenfysiotherapeut?

Voor meer informatie:
www.bekkenfysiotherapie.nl
www.nvfb.nl